Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri
ATATÜRK İLKELERİ Türk inkılâbının dayandığı temel ilkeler Atatürk ilkeleridir. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Lâiklik, İnkılâpçılık ve Devletçilik, 5 Şubat 1937′de 1924 ...

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri Ocağı
Yeniçeri ocağı, Osmanlı Devletinde en önemli askeri sınıflardan biri olan yeniçerileri yetiştiren yerlerdir, bir nevi kışlalardır. Yeniçeri ocağının kurulmasına dair farklı rivayetler vardır. ...

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları
Osmanlı Devleti ya da Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlı Türkçesi: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Devletin kurucusu ve Osmanlı ...

1. Selim Dönemi Yenilikleri

1. Selim Dönemi Yenilikleri
Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferi sonucunda kutsal topraklar Osmanlı hakimiyetine girmişti. 6 Temmuz 1517′de Kutsal Emanetler (Emanet-i Mukaddese) denilen ve aralarında Muhammed ...

Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Genç Osman Nasıl Öldürüldü
II. Osman’ın başkomutanlık ettiği Lehistan Seferi 8 ay, 18 gün sürdü. Bu savaşta Doğu Avrupa’nın kilidi sayılan Hotin Kalesi ile Podolya eyaleti alındı. Lehistan Krallığı, III. Murat devrinde ...

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Osmanlı Devleti kendinden önceki Türk Devletlerinin hâkimiyet anlayışını devam ettirmiştir. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı, taht kavgalarının en büyük ...

19. YY’da Osmanlı Devleti

XIX. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ DAĞILMA DÖNEMİ (1792 -1918) 1809 Kala-ı Sultaniye Antlaşması Fransa Osmanlı’yı Rusya ile savaşa zorlamıştı. Ama Rusya ile Fransa arasında Osmanlıyı paylaşmak ...

Yakın Çağ’da Avrupa

YAKINÇAĞ (18. YY)’ DA AVRUPA ABD’NİN KURULMASI (1787) Amerika’nın keşfinden sonra ispanyollar, Por-tekizler, Fransızlar ve İngilizler bu topraklarda koloniler kurmuşlardır. ...